15 Ocak 2008 Salı

FOLİKÜLER ÜNİTE EKSTRAKSİYONU - FUE SAÇ EKİMİ

FOLİKÜLER ÜNİTE EKSTRAKSİYONU - FUE SAÇ EKİMİ
Bu teknik cerrahi bıçaklar(bistüri) kullanmaksızın saç foliküler ünitelerinin özel bir iğne ile çıkarılması esasına dayanır.1 mm lik özel iğneler ile cildin üst tabakası, kıl ortada kalacak şekilde kesilmekte ve yine özel aletlerle foliküler ünite, alttaki gevşek dokulardan hiçbirine zarar vermeden çıkarılmaktadır. Her bir foliküler ünite 2-4 saç ve kökünü kapsar. Bu işlemden önce folikül çıkarılacak bölgedeki saçlar 1-2 mm kalacak şekilde traşlanır. Hem verici hemde saç ekimi yapılacak alıcı bölgede lokal anestezi uygulandıktan sonra alınan tek tek foliküller saçsız alana transplante edilir.

FÜE Tekniği Vücut Kılı Nakline Olanak Verir
Bu yöntem ile vücudun birçok bölgesinden göğüs, karın, sırt vb. gibi bölgelerden verici olarak foliküler ünite elde edilebilir. Vücudun diğer bölgelerinden kılların kullanılması var olan verici saçların toplam miktarına da gözardı edilemeyecek katkıda bulunur. Araştırmalar sonucu göğüsten alınıp kafa derisine ekilen kılların göğüste olduğundan daha hızlı uzadığı bulunmuştur.

FÜ Transplantasyonu mu FÜ Ekstraksiyonu mu ve Bu İki Yöntem Birleştirilebilir mi?
Bu yöntemlerin her ikisi de saçsız deriye ekilecek kök sayısının en az zararla en iyi kozmetik netice olacak şekilde kullanılabilir.Buradaki hassas nokta hangi hastaya hangi yöntemin uygun olacağına karar vermektir.Deneyimli doktorlar ve ekipleri tarafından uygulandıkları takdirde her iki teknikte faydalıdır.

Foliküler Ünite Ekstraksiyonun Seçilmesi Gereken Durumlar:

* Oluşabilecek minik yara izlerinin önemi olmadığını düşünen hastalara.
* Saçı sıfır numara traş ile kullanmak isteyenlerde.
* Eski yara izlerinin düzeltilmesi gerekince bu tamir işlemi yeni yara oluşturulmadan yaptırmak isteyenlerde.
* Çok genç ve cilt elastikiyeti çok yüksek geniş skar geliştirme eğilimi olan hastalarda.
* Birkaç kez şerit yöntemi ile opere edilerek yeterli verici kaynağı kalmamış hastalarda.

FÜE yönteminin seçilmesi hastanın isteğine uygun olumlu sonuçlar almasın sağlar.

FUE Tekniğinin Avantajları:

* Bistürü kullanılmadan gerçekleştirilen mikrocerrahi bir teknik olduğu için dikiş gerektirmez.
* İsteğe göre yada gereken seanslar birer gün arayla beklemeden arka arkaya uygulanabilir.
* Saç folikül grupları birer birer ayrı ayrı kafa derisine nakledilir.
* Yara izi bırakmaz.
* Kadın ve erkekler farketmeksizin isteyen her kişi de uygulanabilir.
* İyileşme süresi oldukça kısadır. Bu yüzden operasyon gerçekleştirildikten hemen sonra normal hayata devam edilebilir.
* Kaş ve sakalların yeniden oluşturulabilme olanağı vardır.
* Verici bölge kısıtlaması olmadığından saç ekimi istenilen alıcı alana istenilen yoğunlukta saç ekimi yapılabilir.

FÜE Tekniğinin Dezavantajları:

* Ekilen saç teline göre klasik yöntemden daha pahalı bir tekniktir.
* Saç ekimi süresi daha fazla sürer.
* Vücut kıllarının saçlı deriye adapte olmaları ve uzamaları daha fazla süre(6-8 ay) gerektirmektedir.

Hiç yorum yok: